လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ် PPTT(7/2020) ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍မရသူများစာရင်း

လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ် PPTT(7/2020)ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ပြီး ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ မရသော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉၄၂၁၀၅၉၄၈၉, ၀၉၇၈၆၃၄၄၀၀၄ နှင့် ၀၉၇၇၉၉၃၂၆၈၆ သို့ (၁၇.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ် သတင်းပို့ကြပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *