#Announcement for PPTT(7/2020)

လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ်၏ PPTT(7/2020)တွင် သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ထားသူများသည် Covid-19 ကာလအတွင်း သင်ကြားသင်ယူမှုကိစ္စ (Online Teaching and Learning) အဆင်ပြေစေရန်အတွက် G-mail Account များ ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ G-mail Account များဖွင့်ရာတွင် မိမိတို့၏ နာမည်အမှန် အပြည့်အစုံဖြင့် ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Nick Name များဖြင့် Account ဖွင့်ထားသူများ မိမိတို့၏ နာမည်အမှန်ဖြင့် Account ပြန်ဖွင့်ထားရပါမည်။ G-mail Account ရှိပြီးသားသူများသည်လည်း မိမိတို့၏ Account သည် Active ဖြစ်/မဖြစ် Password များ အဆင်ပြေခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။#G-mail Account များ ပေးပို့ရမည့် နည်းလမ်းအား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *