လက်ရှိကျောင်းသားအရေအတွက်

NoYearMFTotal
1Second Year (23/18)173169342
2First Year
(4 Year EDC)
6572137
3Middle Teacher (Correspondence)58814692057
Total82717092536